{"error":"not found"}

{"error":"not found"}

Sydsvenskan มีไว้สำหรับทุกคนที่ใส่ใจ เราจึงตั้ง United Translators of Sydsvenskan (รวมนักแปลแห่ง Sydsvenskan) เราจะแปลข่าวเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ถึง16 กันยายน คลิกที่ภาษาที่คุณต้องการอ่าน พบกับนักแปลของเรา

เลือกตั้งรัฐสภา เรื่องน่ารู้

ถามตอบเรื่องเลือกตั้ง

แปลและเรียบเรียงโดย: Bundhit Pien-Ampai เรื่อง: DANIEL RYDÉN

เลือกตั้งเมื่อไหร่ วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน
เราเลือกอะไร สมาชิกรัฐสภา 349 คน
เขากำหนดเรื่องอะไรกัน รัฐสภาออกกฎหมายในสวีเดน แล้วยังกำหนดเรื่องภาษีเข้ารัฐทั้งหมด (ภาษีมูลค่าส่วนเกิน, ภาษีสิ่งแวดล้อม, ภาษีแอลกอฮอล์, ภาษีรายได้เข้ารัฐ และอื่นๆอีก) ใครที่ไม่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาคัดค้าน สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลได้

ใครมีอำนาจ รัฐบาลฝ่ายขวาสี่พรรคภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเฟรดริก รายน์เฟลด์ท พรรคโมเดเรต (M) แต่รัฐบาลไม่มีเสียงข้างมากของตนเอง หากต้องอาศัยการสนับสนุนจากพรรคอื่น

ใครลงคะแนนเลือกตั้งได้ ผู้ที่อายุครบ 18 ปี, มีสัญชาติสวีเดน และอยู่ (หรือเคยอยู่) ในสวีเดน

ใครเป็นประธาน แพร์ เวสเทอร์แบรย์ (M) เป็นประธานรัฐสภา
เราเลือกตั้งกันบ่อยเพียงใด ทุกสี่ปี
ครั้งที่แล้ว มีคนลงคะแนนเลือกตั้งเท่าไหร่ 85 เปอร์เซนต์ (2010)

มีข้อคิดเห็นต่อข่าวแปลนี้หรือไม่ มีสิ่งที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่ มีข้อแนะนำอะไร โปรดแจ้งให้เรารู้ เราจะได้ทำให้ดียิ่งขึ้น เมล์ถึง united.translators@sydsvenskan.se

Meet our translators

Bundhit Pien-Ampai

Jian Jehpsson

Julia Atiyeh

Linus Gisborn

نعیمه دوستدار

رضا حاجی‌حسینی

Rose Saremi

Jaworska Sylwia

Vicki Laz

Wen-Shin Chang Fries

{"error":"not found"}

{"error":"not found"}{"error":"not found"}